Szerzői jog

A szerzői jog a szellemi tulajdon külön ága, amely védi a szerzői műveket és a szerzői joghoz kapcsolódó teljesítményeket.

A szerzői jogi szabályozás elsődleges célja az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások védelme, megnevezésüktől és bármiféle mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőtől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől függetlenül.

Az Szjt. szerint védett az irodalmi mű, a nyilvánosan tartott beszéd, a szoftver, a zenemű, a filmalkotás, a fotóművészeti alkotás, a térképmű, az építészeti alkotás és annak terve, az iparművészeti alkotás és annak terve, stb. A védelem azonban nem a nevesített műtípusokhoz való tartozástól függ, hanem attól, hogy a mű a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleget öltsön.

Szerzői jogi védelem alatt áll más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van, feltéve, hogy az eredeti mű szerzője az átdolgozáshoz, feldolgozáshoz, ill. a fordításhoz hozzájárult.

A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.

A szerző személyhez fűződő joga, hogy:

  • művét nyilvánosságra hozza, ill. művét a nyilvánosságtól visszavonja,
  • művén a nevét feltüntessék és szerzői minőségét elismerjék, valamint,
  • művét az eltorzítástól, a megcsonkítástól, vagy az egyéb módon sérelmes megváltoztatástól megóvja.

 

A szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

A szerzői művek védelmi ideje a szerző életében és a halálát követő év első napjától számított hetven évig tart.

PATLIB Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Kutatók Éjszakája 2020. november 27. - 2020. november 28.
Szenátusi Ülés 2020. november 30. 14:00 - 16:00

Galéria