K+F minősítés

A minősítési tevékenység jogi és intézményi háttere

2012. február 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) hatósági jogkörben eljárva látja el a kutatás-fejlesztési tevékenységek, projektek minősítésének feladatát.

Az SZTNH minősítési feladatköre alapvetően kétféle tevékenységet foglal magába:

  • elsődlegesen a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítési eljárás lefolytatását,
  • továbbá az adóhatóság megkeresése alapján az adóellenőrzési eljárásokban való szakértői közreműködést.

Az előzetes minősítési eljárás keretében az SZTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a - kérelem benyújtását követően megvalósítandó - projekt vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e. Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie, így a minősítés felhasználható a kutatás-fejlesztési támogatási rendszer keretein belül benyújtott pályázatok kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására és a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és jártulékkedvezmények érvényesítéséhez is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utólagos adóellenőrzései során szakértőként keresi meg az SZTNH-t olyan szakkérdések eldöntése kapcsán, amelyek a tevékenység kutatás-fejlesztésének való minősítését, valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetőségét érintik. Az SZTNH által adott szakértői vélemény az adóhatóságot nem köti.

 

A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója

A minősítési eljárás megismertetése és kiszámíthatóbbá tétele, valamint a kutatás-fejlesztést végző vállalkozások és kutatóhelyek jobb tájékoztatása érdekében az SZTNH a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztályának közreműködésével módszertani útmutatót dolgozott ki és tett közzé, amely az irányadó hazai és nemzetközi gyakorlaton alapul.

Az útmutató amellett, hogy megpróbálja kézzelfoghatóvá, közérthetővé tenni a kutatás-fejlesztési tevékenység meghatározását, elhatárolja a kutatás-fejlesztésbe nem tartozó tevékenységeket, példákka segíti a kutatás-fejlesztés típusainak - alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés - meghatározását is.

A dokumentum részletesen bemutatja az előzetes minősítési eljárás folyamatát, és kitér mindazon szempontokra, amelyek a minősítés folyamán meghatározóak.

Az útmutató elérhető az alábbi linkre kattintva: 

http://www.sztnh.gov.hu/k_plusz_f/Vegleges_modszertani_utmutato_20131114.pdf

 

A minősítési eljárás díjai

A projektben meghatározott tevékenység kutatás-fejlesztési minősítésének eljárási díja 83 000 Forint.

Amennyiben a kérelmező a projekt tartalmát képező egyes kutatás-fejlesztési tevékenységek típusainak aránymeghatározását is kéri, annak díja további 20 000 Forint.

A projekt saját tevékenységi körben való megvalósításának megállapítása 30 000 Forint eljárási díj megfizetése ellenében kérelmezhető. A minősítési eljárásban fizetendő díj a kérelem benyújtásának napján esedékes.

 

Eljárási határidő

A minősítési eljárás időtartama 30 nap, amely kivételesen indokolt esetben legfeljebb további 30 nappal meghosszabbítható.

 

Kapcsolatfelvétel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kutatási-fejlesztési és Innovációs Osztály
1374 Budapest, Pf. 552.

Tel: (061)-474-4549

Email: kf@hipo.gov.hu

http://www.sztnh.gov.hu/k_plusz_f/

PATLIB Központ Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. október 29. - 2021. október 30.
Hallgatói klubkoncert 2021. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. november 5. - 2021. november 6.

Galéria