Nemzeti jelképeket tartalmazó védjegyek és formatervezési minták

A Magyar Közlöny 109. számában kihirdetésre került a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről szóló 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet, amely a nemzeti jelképek használatára vonatkozó szabályozás végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza, lefektetve a címer és a zászló használata, valamint az iparjogvédelmi oltalomszerzés közös területén alkalmazandó részletszabályokat.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, tehát 2012. szeptember 6-án lépett hatályba. A Magyarország címerét vagy zászlaját (lobogóját) tartalmazó védjegy, illetve formatervezési minta lajstromozására vonatkozó speciális szabályokat a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.), a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.), valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (Címertv.) tartalmazzák.

A Vt. 3. §-ának (3) bekezdése, illetve az Fmtv. 8. § (2) bekezdése értelmében a nemzeti jelképeket tartalmazó megjelölés vagy minta kizárólag az illetékes szerv hozzájárulásával részesülhet oltalomban – ennek hiányában a bejelentés elutasítására kerül sor. A Címertv. 10. §-a értelmében a hozzájárulás – engedély formájában megjelenő – megadására vonatkozó hatáskört a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, azaz jelenleg a közigazgatási és igazságügyi miniszter gyakorolja. A miniszternek minden esetben szem előtt kell tartania, hogy a nemzeti jelképek védjegy-elemként vagy formatervezési minta elemeként való használatát csak akkor indokolt lehetővé tenni, ha az említett megjelöléseknek az árujegyzékben meghatározott árukkal és szolgáltatásokkal, illetve a minta szerinti termékkel kapcsolatos használata kimutathatóan a pozitív országimázs kialakítását, illetve fenntartását szolgálja, valamint ha a megjelölés vagy a minta nem kelti megtévesztően a hivatalosság vagy az államiság látszatát.

A 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendeletben az engedély iránti eljárás különös szabályai, valamint a Címertv.-ben lefektetett kritériumok (az áru sajátos nemzeti jellege, a kérelmező tevékenységének nemzetgazdasági jelentősége és a kiviteli nagyságrend) miniszteri mérlegeléséhez szükséges részletes szempontok kerültek meghatározásra. A sajátos nemzeti jelleg mérlegelésekor a miniszter különösen azt veszi figyelembe, hogy az áru vagy szolgáltatás igazolhatóan a magyar történelmi múlthoz, a magyar kultúrához köthető-e, hogy az árut vagy szolgáltatást a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogadják-e el, továbbá, hogy az áru gyártása magyar eredetű alapanyagokból, Magyarországon történik-e. Az eljárási szabályok körében a rendelet meghatározza az engedély iránti kérelemmel szemben támasztott követelményeket, valamint egyértelművé teszi, hogy a miniszteri engedélyre külföldi oltalomszerzés esetén is szükség van.

PATLIB Központ Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
MÉK Gazdász Bál 2019. január 26. 18:00 - 23:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00

Galéria