Formatervezési díj 2014

A Formatervezési díj 2014 pályázatot a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

  • három évnél nem régebbi,
  • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti  (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag  diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.


A pályázat beadási határideje: 2014. május 5. (postabélyegző szerint)

Pályázati kategóriák:
Termék
Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.
Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design, területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
Terv
Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve és termékfejlesztések, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, MA, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

További információ és a Jelentkezési lap letöltése

PATLIB Központ Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
MÉK Gazdász Bál 2019. január 26. 18:00 - 23:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00

Galéria