A 2013. évi Publikációs Nívódíj pályázat eredményei

Idén 16. alkalommal hirdették meg a Publikációs Nívódíj Pályázatot. Az egyetemi kollégákhoz eljuttatott felhívásra beérkezett pályaműveket az Egyetemi Doktori Tanács tagjai bírálták el, figyelembe véve a vonatkozó szakterületek nemzetközi tudományos normáit.

Nyertesek

Tudományos folyóiratban megjelent cikk kategória:

Nagy Szilvia, egyetemi docens

An economic prediction of refinement coefficients in wavelet-based adaptive methods for electron structure calculations.Journal of Computational Chemistry, Vol. 34., Issue 6., pp. 460-465.

A díjnyertes publikáció a Journal of Computational Chemistry című, a világ tudományos élvonalába tartozó folyóiratban jelent meg. Impakt faktora: 3.835. Dr. Nagy Szilvia kutatási területe a kvantum-információelmélet, a wavelet alapú számítási módszerek a kvantumfizikában, valamint az információ-  és kódoláselmélet. Dékánhelyettes Asszony 2005 óta dolgozik Egyetemünkön, 2011-ben szerzett habilitált doktor címet. Összes tudományos közleményeinek száma 34, összesített impakt faktora 38,2. Külön kiemelendő, hogy folyóirat kategóriában korábban már három alkalommal részesült Publikációs Nívódíjban. 

 

Tudományos monográfia kategória:

Lenkovics Barnabás, egyetemi tanár

Ember és tulajdon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2013. február

A díjnyertes monográfia a hazai jogtudomány szempontjából kiemelkedő fontosságú mű. Dr. Lenkovics Barnabás magyar jogtudós, egyetemi tanár, 1996-tól Egyetemünk munkatársa, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezetője. 2007-től a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja. Szakterülete a polgári jog, kutatási területe a dologi jog, különösen a tulajdonjog, illetve az emberi jogok. Nevéhez fűződik a győri egyetemen a polgári jog oktatásának megszervezése, illetve oktatási programjának kialakítása. 1994-ben Trefort Ágoston-emlékéremmel tüntették ki. Összes tudományos közleményeinek száma 74.

Konferenciakötetben, ill. gyűjteményes kötetben megjelent publikáció:

Lencse Gábor, egyetemi docens

Performance Analysis and Comparison of Different DNS64 Implementations for Linux, OpenBSD and FreeBSD. 2013 IEEE 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2013), Barcelona, Spain, 25-28. March 2013, pp. 877-884.

A díjnyertes publikáció színvonalas, referált és bírált nemzetközi konferencián elhangzó előadás nyomtatásban megjelent változata. Dr. Lencse Gábor okleveles mérnök, a Távközlési Tanszék oktatója, 1997 óta dolgozik főállásban a Széchenyi István Egyetemen. (2005-től a BME-n egyetemi oktató.) Nevéhez fűződik a Távközlés-Informatika Oktató és Kutató Laboratórium létrehozása. Kutatási területei a kommunikációs rendszerek szimulációja, a párhuzamos szimuláció módszertana és a kommunikációs hálózatok teljesítőképességének vizsgálata. 2002-ben Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesült.  (2001-ben folyóiratcikk kategóriában részesült Publikációs Nívódíjban). Összes tudományos közleményeinek száma 39.

Gratulálunk az elismerésekhez!

PATLIB Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00

Galéria