2013. évi XVI. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

A Magyar Közlöny 2013. évi 46. számában kihirdetésre került a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XVI. törvény, amely a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Szüt.), a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.), valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítását, továbbá a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény kiigazítását tartalmazza.

A törvény az iparjogvédelmi törvények számos kodifikációs és technikai jellegű korrekcióját tartalmazza, eleget tesz a deregulációs szükségleteknek, valamint egyes eljárási szabályok kiigazításáról is rendelkezik.

A 2013. évi XVI. törvény hatálybalépésének napja 2013. április 1., azonban egyes rendelkezései csak 2013. november 1-jén, illetve 2014. január 1-jén lépnek hatályba.

A Szüt. módosításai az ügyvédi hivatás szabályozásához adaptálják a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó egyes rendelkezéseket (ideértve a szabadalmi ügyvivői működés szervezeti kereteire, valamint a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat), áttekinthetőbbé teszik az ügyvivői tevékenység végzéséhez szükséges képzettségre vonatkozó szabályokat, valamint kiegészítik a szabadalmi ügyvivők által ellátható szerzői jogi feladatok körét az adatbázisok védelmére és az önkéntes műnyilvántartásokra vonatkozó eljárásokkal.

Az Szjt.-módosítások többségének célja a 2006/116/EK irányelv módosításáról szóló 2011/77/EU (2011. szeptember 27.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése, azaz az általa bevezetett módosításokkal összeegyeztethető hazai szabályozás megalkotása. A 2011/77/EU irányelv ötven évről hetven évre növelte a hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények védelmi idejét, továbbá egységesítette a több szerzős szöveges zeneművek védelmi idejének számítását az Európai Unióban, elrendezve azon művek sorsát, amelyek zenéje vagy szövege már nem lenne védett a zeneszerzőre és a dalszövegíróra vonatkozó eltérő védelmi idő miatt.

PATLIB Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Galéria