Nemzeti jelképeket tartalmazó védjegyek és formatervezési minták

A Magyar Közlöny 109. számában kihirdetésre került a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről szóló 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet, amely a nemzeti jelképek használatára vonatkozó szabályozás végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza, lefektetve a címer és a zászló használata, valamint az iparjogvédelmi oltalomszerzés közös területén alkalmazandó részletszabályokat.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, tehát 2012. szeptember 6-án lépett hatályba. A Magyarország címerét vagy zászlaját (lobogóját) tartalmazó védjegy, illetve formatervezési minta lajstromozására vonatkozó speciális szabályokat a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.), a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.), valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (Címertv.) tartalmazzák.

A Vt. 3. §-ának (3) bekezdése, illetve az Fmtv. 8. § (2) bekezdése értelmében a nemzeti jelképeket tartalmazó megjelölés vagy minta kizárólag az illetékes szerv hozzájárulásával részesülhet oltalomban – ennek hiányában a bejelentés elutasítására kerül sor. A Címertv. 10. §-a értelmében a hozzájárulás – engedély formájában megjelenő – megadására vonatkozó hatáskört a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, azaz jelenleg a közigazgatási és igazságügyi miniszter gyakorolja. A miniszternek minden esetben szem előtt kell tartania, hogy a nemzeti jelképek védjegy-elemként vagy formatervezési minta elemeként való használatát csak akkor indokolt lehetővé tenni, ha az említett megjelöléseknek az árujegyzékben meghatározott árukkal és szolgáltatásokkal, illetve a minta szerinti termékkel kapcsolatos használata kimutathatóan a pozitív országimázs kialakítását, illetve fenntartását szolgálja, valamint ha a megjelölés vagy a minta nem kelti megtévesztően a hivatalosság vagy az államiság látszatát.

A 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendeletben az engedély iránti eljárás különös szabályai, valamint a Címertv.-ben lefektetett kritériumok (az áru sajátos nemzeti jellege, a kérelmező tevékenységének nemzetgazdasági jelentősége és a kiviteli nagyságrend) miniszteri mérlegeléséhez szükséges részletes szempontok kerültek meghatározásra. A sajátos nemzeti jelleg mérlegelésekor a miniszter különösen azt veszi figyelembe, hogy az áru vagy szolgáltatás igazolhatóan a magyar történelmi múlthoz, a magyar kultúrához köthető-e, hogy az árut vagy szolgáltatást a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogadják-e el, továbbá, hogy az áru gyártása magyar eredetű alapanyagokból, Magyarországon történik-e. Az eljárási szabályok körében a rendelet meghatározza az engedély iránti kérelemmel szemben támasztott követelményeket, valamint egyértelművé teszi, hogy a miniszteri engedélyre külföldi oltalomszerzés esetén is szükség van.

PATLIB Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.

Galéria